• 1
 • 2
 • 3

Emissions Trading

cabecerabrokeragelinkedin
                           

От 2008 г. насам, Инклам CO2 участва активно на пазара за търговия с квоти на емисии в Европейския съюз. Ние сме един от първите членове на борсата BlueNext. Инклам CO2 присъства в Испания, Полша и България и е част от посредничеството при борсови сделки с емисии на Европейския съюз (EU ETS). Tехническият ни опит (ние сме инженерна фирма, водещ консултант по хидрология и водно инженерство) и тясната ни връзка със секторите за производство на енергия и топлоснабдяване са едни от основните фактори, които допринасят за уникалния пpофил на фирмата като експерт в консултирането и търговията с емисии.

В рамките на осемте години от създаването ни, ние доказахме позицията си на сигурен партньор и лидер в търговията с квоти на въглеродни емисии в Испания. 

Нашите основни дейности включват:

 • Разработване и консултиране на планове за стратегическо управление на EUA (EUA Portfolio Strategic Management Plans), като нашата цел е оптимизиране на портфолиото с емисионни права на индустриалната фирма.

 • Търгуваме при много конкурентни условия на спот и форуърдни пазари със следните емисионни права:

  -Европейски квоти за емисии на парникови газове (EUA)
  -Сертифицирани единици редуцирани емисии (CER)
  -Квоти за авиационни емисии (aEUA)
  -Доброволни редуцирани емисии (VER)

 • Организираме периодично семинари за обучение, за да предоставим на нашите клиенти цялостен поглед върху управлението на емисионни права, което включва актуализация за състоянието на пазара, операции с финансови инструменти, законодателство, както и счетоводство. Подготвяме също така обучения според конкретните нужди и в съответствие с изискванията на нашите клиенти.

Ние разработваме и консултираме CDM (МЧР) проекти. Притежаваме собствен CDM проект, както и собствено портфолио с емисионни права. Благодарение на това, сме придобили незаменим опит свързан с процеса по разработка на CDM, както и процедурите по правното му и финансово структуриране.
Също така изкупуваме CERs (които не са генерирани) от компании разработващи CDM проекти, при много добри условия.

Предоставяме и следните услуги:

 • Интегрално развитие на CDM.
 • Правни консултации и структуриране на CDM; приспособяване на сделката за покупка/продажба към нуждите на клиента и характеристиките на проекта
 • Структуриране и преговаряне на договори за покупка/продажба

  -Emissions Reductions Purchase Agreement (ERPA),
  -Certified Emission Reductions Sale and Purchase Agreement (CERSPA),
  -Voluntary Emission Reduction Sales Agreement (VERSA),
  -International Emissions Trading Association (IETA)


контакт

Trifon Gatev
Трифон Гатев
+359 889 508 216
trifon.gatev@inclamco2.com in

Who we are

Video corporativo EN

Presence


Presencia EN

Project


Agua potable EN

Este sitio usa cookies para una mejorar nuestra web y su experiencia de navegación / We use cookies to improve our website and your experience when using it. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information